โรงเรียนเปี่ยมวิทยา สอนพิเศษ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เมืองระยอง
ปรัชญาของโรงเรียน "เปี่ยมความรู้ เปี่ยมวินัย ใส่ใจคุณธรรม นำสู่สังคม"


Facebook : โรงเรียนเปี่ยมวิทยา สอนพิเศษ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เมืองระยอง

   
โรงเรียนเปี่ยมวิทยา เมืองระยอง อีกรูปแบบการสอนของโรงเรียนเปี่ยมวิทยา เกิดจาก ประสบการณ์การสอนแนว ฝึกทักษะกว่า 18 ปี ผสานกับการสดับรับฟังปัญหาจากเด็ก และผู้ปกครอง จึงถักทอแนวสอน เพื่อตอบสนองผู้เรียนให้ตรงจุด เน้นคุณภาพ

การสอนจัดเป็นกลุ่มเล็ก สอนง่าย ลำดับง่ายไปยาก ตรงประเด็น เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิสัยทัศน์ (VISION) เรามุ่งพัฒนากระบวนการสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นับถือตัวเอง พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย คำนึงถึงความต่างระหว่างบุคคล โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน

พันธกิจ (MISSION) มุ่งเน้นการศึกษา เพื่อพัฒนา ความคิด ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักตนเองและมีเป้าหมายชีวิต ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ บรรยากาศและการเรียนการสอน ที่เอื่้อต่อการ เรียนรู้อย่างสนุก และมีความสุขของผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง และความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน


โรงเรียนเปี่ยมวิทยา (เยื่้อง โรงเรียนระยองวิทย์ ฝั่งปากน้ำ)

** กลุ่มคณิตศาสตร์ โทร 088-0429779
** กลุ่มอังกฤษโทร 083-9619333
** บางช่วงมีทดลองเรียน โทรสอบถาม ครูมี่นะคะ 084-6696433
** e-mail : remypiam@gmail.com

[[คลิกที่นี่]] อ่านรีวิว แนะนำ โรงเรียนเปี่ยมวิทยา สอนพิเศษ กวดวิชา เข้าใจง่าย เรียนสนุก กับครูมี่ จากเวบบอร์ดไทยระยอง
แผนที่การเดินทาง โรงเรียนเปี่ยมวิทยาคะ สอนพิเศษ กวดวิชา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ( 084-6696433 )
Thai Rayong

ผลงานของน้องๆคะ ^_^ ดูเพิ่มเติมได้ที่ facebook นะคะ facebook.com/Piamwittaya


Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong


โรงเรียนเปี่ยมวิทยา สอนพิเศษ ติวพื้นฐานและติวข้น วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 17 ปี
ครูมี่ โทร 084-6696433 ระ ระยอง (เยื้อง โรงเรียนระยองวิทย์ ฝั่งปากน้ำ)


Thai Rayong
ติดต่อผู้ดูแล web site ไทยระยองดอทคอมได้ที่ : [e-mail : thairayong.webmaster@gmail.com]
[facebook.com/ThaiRayong]
[Twitter.com/ThaiRayong][Tel 081-9193302]
Copyright © 2010 ThaiRayong.com All rights reserved.
( ไทยระยอง ขอแนะนำ (ระยอง) ครูมี่ 084-6696433 รร.เปี่ยมวิทย์ เมืองระยอง สอนพิเศษ ติวพื้นฐานและติวข้น วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 17 ปี )