ระยอง-เสม็ด:รวมกิจกรรม กีฬา งานบุญ งานอาสา ที่พัก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจ ในระยองและทั่วไทย

*เที่ยวระยอง* รีวิวผ่าน ภาพ คลิป เพียบ!
สนับสนุนโดย

=> ศูนย์บริการพัฒนาตามพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 26, 2012, 10:19:09 AMหัวข้อ: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 26, 2012, 10:19:09 AM
วันนี้ไทยระยองได้มีโอกาศพบเวบดีๆ กลุ่มดีๆ ร่วมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อธรรมชาติและสร้างอาชีพให้เกษตรกร มาแนะนำค่ะ

เข้าไปดูข้อมูลได้ทีนี่ค่ะ (และไทยระยองจะหาโอกาศไปเที่ยวชมและกลับมาเล่าให้ฟังนะค่ะ)
http://www.agrinaturetwo.com

ประวัติศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง


     จุดเริ่มต้นมาจากการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลสองสลึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖   โดยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์  สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยมีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และหน่วยงานเกษตรให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและงบประมาณ และได้ขยายต่อมาเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่จำนวน  ๕๐  ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๓๒๒/๒  หมู่ที่  ๘ ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  


    ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ได้ให้บริการ ในการฝึกอบรมเผยแพร่ความให้กับประชาชนเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การทำการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน  โดย สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง
การทำการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง
การสร้างอาชีพเสริมของผู้ด้อยโอกาส ของ พัฒนาชุมชนอำแกลง จังหวัดระยอง
การสร้างผู้นำต้นแบบของการพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตรที่จำเป็นแบบง่าย ๆ
การสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
    
สถานที่
    ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงมีอาคารฝึกอบรม  ๑  หลัง ,อาคารโรงนอนชาย  ๑  หลัง  ,อาคารโรงนอนหญิง  ๑  หลัง  ,เรือนพักวิทยากร  ๑  หลัง  และห้องน้ำ/ส้วม  ๑๓  ห้อง
 ฐานฝึกอบรม มีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

     หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนฐาน ๙ ฐานเรียนรู้หลัก และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม โดยแต่ละฐานมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง พออยู่ พอกิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้     ๙ ฐานเรียนรู้หลัก ได้แก่

๑. ฐานฅนรักษ์ป่า
๒. ฐานฅนรักษ์น้ำ
๓. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี
๔. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ
๕. ฐานฅนเอาถ่าน
๖. ฐานฅนติดดิน
๗. ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ
๘. ฐานฅนมีน้ำยา
๙. ฐานฅนมีไฟ

        
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

            ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์  ๐๘๑-๙๘๒-๒๔๐๔

          นางสาววรรณิภา เครือวัลย์  ๐๘๔-๑๒๘-๔๔๕๙

      “ที่ผ่านมากการที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้  แล้วส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว  ผลงานไม่ชัดเป็นรูปธรรมเพราะไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของชาวบ้าน” อย่างเช่นให้เกษตรกรไปอบรมในโรงแรมห้องแอร์  พอนั่งไม่กี่นาทีก็ง่วงแล้ว  ไม่ได้รับความรู้จริงๆต่างจากการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติได้จริง  เน้นการปฏิบัติจริง  เรียนไปด้วยลงมือทำไปด้วย  พบจุดอ่อนและข้อบกพร่องตรงไหน ก็ปรึกษากันได้  หลังการฝึกอบรมเสร็จเกษตรกรก็สามารถนำกลับไปใช้ที่ไร่นาของตนเองได้โดยการฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง เป็นศูนย์เรียนรู้ ที่น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  “ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  เป็นให้สัมผัส”  เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา “การรู้จักเท่าทันกระแสทุนนิยมและการรู้จักตนเองมากขึ้น” น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน


ที่มา

http://www.agrinaturetwo.com/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87==============

facebook

เกี่ยวกับ
Feed the soil and let the soil feed the plants.

ภารกิจ
ร่วมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบูชาเพื่อวาระอันเป็นมหามงคลเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๔๔ ที่กำลังจะมาถึง

ภาพรวมของบริษัท
ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ และถ่ายทอด ความสุขความสำเร็จจากการน้อมนำเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต

ข้อมูลทั่วไป
จุดเริ่มต้นมาจากการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลสองสลึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยมีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และหน่วยงานเกษตรให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและงบประมาณ และได้ขยายต่อมาเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี


สถานที่   บ้านเลขที่ ๓๒๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อ.แกลง, 21110
โทรศัพท์   ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ๐๘๑-๙๘๒-๒๔๐๔ นางสาววรรณิภา เครือวัลย์ ๐๘๔-๑๒๘-๔๔๕๙
เว็บไซต์   http://www.agrinaturetwo.com

หัวข้อ: Re: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 26, 2012, 10:35:52 AM
มีข่าวดีๆประชาสัมพันธ์ผ่าน fb มาด้วยค่ะ


ประกาศจาก. ผอ. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง. จะเปิดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป. รุ่นที่1 ระหว่างวันที่8-12ธันวาคม2555. จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน. ขอบคุณทุกท่าน. นายสมศักดิ์. เครือวัลย์. เบอร์โทรติดต่อ081-9822404. 087-5851597. 089-83338394เรียนท่านที่จะเดินทางมาศึกษาอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือติดต่อทางเว็บแล้วไม่ได้คำตอบกรุณาติดต่อเบอร์ 089-8333-894. ร่วมถึงท่านที่จะสมัครอบรมรุ่นที่2/2556ระหว่างวันที่12-16ม.ค2556ยืนยันสมัครอบรมได้แล้วครับ

ที่มา และรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/agrinaturetwo