ระยอง-เสม็ด:รวมกิจกรรม กีฬา งานบุญ งานอาสา ที่พัก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจ ในระยองและทั่วไทย

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ นักวิทยุสมัครเล่นฯ
สนับสนุนโดย

=> HS2AR ระยอง สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ สิงหาคม 22, 2013, 07:34:47 PMหัวข้อ: ๒๕ สค ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ hs2ar เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 22, 2013, 07:34:47 PM
๒๕ สค ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ hs2ar เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่

https://www.facebook.com/HS2AR
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำคอกเก่า

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.    ลงทะเบียนกรรมการ
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   ลงทะเบียนสมาชิก
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ประชุมตามวาระ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน ( สมาคมฯเลี้ยงอาหารฟรี )
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   ปิดหีบ นับคะแนน ( ประกาศผลเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ )


เอกสารที่ต้องนำมาแสดงวันเลือกตั้ง
๑.   บัตรสมาชิกสมาคมฯ
๒.   หรือบัตรประชาชน ( กรณีบัตรสมาคมหาย )