ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ บ้านค่าย ระยอง อาหารสุขภาพ เอ็นไซม์ นวด จัดการขยะชุมชน พลังงานทดแทน  เกษตรพอเพียง ฝึกอาชีพ 081-5786843 , 094-7694591 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ บ้านค่าย ระยอง อาหารสุขภาพ เอ็นไซม์ นวด จัดการขยะชุมชน พลังงานทดแทน เกษตรพอเพียง ฝึกอาชีพ
สนใจศึกษาดูงาน ติดต่อ
081-5786843 , 094-7694591
      


Facebook : https://www.facebook.com/NaturalHealthRayong


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ ศึกษาดูงาน ๖ ฐานเรียนรู้
    ๑.การทำอาหารสุขภาพ
    ๒.เอ็นไซม์กับการนำไปใช้ฟื้นฟูสุขภาพ
    ๓.นวดเพื่อสุขภาพ
    ๔.การจัดการขยะชุมชนและครัวเรือน
    ๕.พลังงานทดแทน
    ๖.เกษตรพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้

    เปิดให้บริการ อาหารสุขภาพ สอนนวดไทยพร้อมใบวุฒิบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทย ฝึกอาชีพผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

    ผู้อำนวยการโดย คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ นักวิชาการโดย ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข อดีตอาจารย์พยาบาล แพทย์ทางเลือก สนใจติดต่อศึกษาดูงาน 081-5786843 , 094-7694591 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดคะ

     แพทย์ทางเลือก Alternative Madicine ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรักษาทางยา ออลเทอร์นาทีฟ เมดิซีน คืออะไรก็ได้ที่ไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ เพราะคุณมีสิทธิ์เลือก คนไข้จะเป็นผู้เลือกวิธีการรักษาเอง บ้านสุขภาพโดยธรรมชาติที่แท้จริง ที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสติปัญญา ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ล้างพิษ ฝึกอาชีพ ปรึกษาเรา..081-5786843 , 094-7694591 ทุกวัน

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ มี เอ็นไซม์ ลดล้างสารพิษ ปรับดุลร่างกาย จำหน่าย และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันมะพร้าว ฝาง สมุนไพรไทย เอ็มไซน์ สำหรับรับประทาน ยาหยอดตา สำหรับล้างผัก ปรุงอาหาร และเอ็มไซน์ซีรัมผิวหน้า ครีมทาผิว และอื่นๆอีกมากมาย


แผนที่ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ติดต่อสอบถาม 081-5786843 , 094-7694591
ผู้อำนวยการ โดย คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ นักวิชาการโดย ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข อดีตอาจารย์พยาบาล แพทย์ทางเลือก
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยองติดต่อสอบถาม ศึกษาดูงาน โทร 081-5786843 , 094-7694591
ผู้อำนวยการ โดย คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ นักวิชาการโดย ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข อดีตอาจารย์พยาบาล แพทย์ทางเลือก

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ เอมไซน์ ผลไม้ แพทย์ทางเลือก ระยอง
ติดต่อสอบถาม ศึกษาดูงาน ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ โทร 081-5786843 , 094-7694591
ผู้อำนวยการ โดย คุณเสาวนีย์ วิยะบุญ นักวิชาการโดย ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข อดีตอาจารย์พยาบาล แพทย์ทางเลือก

Thai Rayong
ติดต่อผู้ดูแล web site ไทยระยองดอทคอมได้ที่ : [e-mail : thairayong.webmaster@gmail.com]
[facebook.com/ThaiRayong]
[Twitter.com/ThaiRayong][Tel 081-9193302]
Copyright © 2010 ThaiRayong.com All rights reserved.
(ต้องการดูแลสุขภาพ หรือหาอาชีพ แบบพอเพียง ไทยระยอง แนะนำ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ บ้านค่าย ระยอง อาหารสุขภาพ เอ็นไซม์ นวด จัดการขยะชุมชน พลังงานทดแทน เกษตรพอเพียง ฝึกอาชีพ 081-5786843 , 094-7694591 )